Et økende problem

AntibiotikaHvem er vel ikke glad for at legen kan skrive ut en resept på medisin som kan redde liv? Antibiotika har helbredet mange fra alvorlige sykdommer, men som på alle områder i legeyrket kreves det stor sans for nøyaktighet og mye kunnskap om pasientens tilstand.

For feil bruk av antibiotika har ført til et stadig økende problem, nemlig at det utvikles bakterier som er resistente mot antibiotika. Resistente bakterier vil nå ikke drepes av antibiotika slik situasjonen var før, men ny medisin må benyttes, siden antibiotika ikke vil ha virkning på de nye bakteriene.

Løsningen på dette problemet

Norge har heldigvis lite av dette problemet sammenlignet med andre europeiske land, men økt reiseaktivitet har ført til import av resistente bakterier. Dette har igjen ført til at resepter på antibiotika bør skrives ut strengt tatt bare når det er nødvendig, og pasienten må få instrukser om å følge doseringen nøyaktig og til bestemt tid. Bruken av antibiotika må også avsluttes til bestemt tid, verken for sent eller for tidlig. Det viktigste som derfor kan gjøres mot kampen mot resistente bakterier, er fornuftig bruk av antibiotika og for all del tiltak mot smitte, siden mange får overført slike bakterier ved kroppskontakt. Siden dette er årsak til mange unødvendige dødsfall, trengs det mer penger til forskning på nye vaksiner, diagnostiske metoder og behandlingsstrategier. Det trengs også samarbeid globalt mellom leger og sykehus, siden noen land har langt flere tilfeller av resistente bakterier enn andre. Det er også mye forsking på medisiner og legemidler som kan erstatte antibiotika, og det viser seg at det kanskje finnes naturlige midler mot dette. For eksempel kan det vise seg at melkesyrebakterier som lages i magene til bier, kan erstatte antibiotika, og restprodukter fra ost tilsatt bestemte bakterier kan hjelpe husdyr til å bli friskere.