Unngå sykefravær på jobben

Når ansatte mistrives på jobben, kan det lede til en lei utvikling som til slutt ender i sykemelding. Det kan ta lang tid før en sykemeldt ansatt kommer tilbake igjen, og for vedkommendes del forsvinner mestringsfølelsen etter å gått hjemme en stund.

Ofte er arbeidsgivere fullt klar over at en eller flere ansatte ikke trives på arbeidsplassen, men vet likevel ikke hva de kan gjøre med det.

Ha samtaler med ansatte

ansatte hrDette er et enkelt men effektivt tiltak som du kan komme en veldig lang vei med. Ved å sitte deg ned med hver enkelt ansatt og prate med dem på tomannshånd, viser du at du setter pris på dem. Spør hvordan det går, og fortell at vedkommendes kompetanse er sårt trengt på arbeidsplassen. Gi ros, vis at den enkelte legges merke til. Forklar hvorfor du og bedriften trenger den enkelte.

Lytt også til det den ansatte har å si, og vis forståelse overfor deres innvendinger. Se ikke bort ifra at en medarbeider med planer om å sykemelde seg ombestemmer seg etter en bedre samtale med arbeidsgiver. Slik kan lengre sykefravær forebygges. Dersom skaden allerede har skjedd og en ansatt har levert inn sykemelding, bør du i dette tilfellet også samtale med dem. Finn ut hvor problemet ligger, og spør hva du kan gjøre for å få den ansatte fortest mulig tilbake på jobb.

Kommunikasjon må være effektiv

Å ha fokus på det som gjør ansatte glade, er alfa og omega for trivsel på jobb. Besøk Aditro på https://aditro.com/no/hr-system/ og la de ta seg av det administrative, slik at du kan ta deg av medarbeiderne dine. Det har vist seg at ca. 60 % av sykefravær på norske arbeidsplasser skyldes skjelett- og muskelplager, noe som ofte kommer av stress. For å få bukt med dette, må du virkelig mestre kommunikasjon.

Unngå å få en medarbeidersamtale til å fungere mot sin hensikt. Derfor bør du begynne en samtale med å trekke fram noe positivt ved den det du snakker med, relatert til måten de bidrar til virksomheten på. Ved å åpne på denne måten vil den enkelte klare å slappe bedre av, og da blir det lettere å ta imot konstruktiv kritikk på en måte som er nettopp det, konstruktiv. En fallgruve enkelte fremdeles faller i, er at de går rett på sak og belyser et negativt aspekt ved en ansatt, hvilket virker lite inspirerende på dem.

Se mennesket

På en arbeidsplass har du med medmennesker å gjøre, og du får mye igjen for å behandle de ansatte deretter. Bruk navnet deres når du snakker til dem, se situasjonen fra deres perspektiv. Alle liker å få ros for godt arbeid, og folk flest klarer å ta imot konstruktiv kritikk når det presenteres på en ordentlig måte. At folk sykemelder seg, er en tap-tap situasjon. Sykefravær fører tross alt til tapt produksjon, hvilket går ut over resultater. I tillegg kan det føre til depresjoner hos den ansatte, samt nedsatt vilje til å komme seg på jobb igjen.

Tenk over hvor mye penger som kan spares ved redusert sykefravær, og hvor mye som kan tjenes når alle ansatte er på plass på jobb og får bidratt optimalt. Dette kan oppnås ved hjelp av god oppfølging, så vær bevisst på ditt forhold til dine medarbeidere!